L’equip del Congrés ja hem realitzat els buidatge de les 58 valoracions recollides durant els dos dies del Congrés. A trets generals els aspectes d’organització més ben valorats han estat tant l’atenció prèvia com la rebuda durant el Congrés (assolint la millor valoració, amb un 5’6 sobre 6). D’altra banda, el pitjor valorat han estat tant la documentació proporcionada com el preu del Congrés.

Des de l’organització ja estem treballant per buscar més vies de finançament per tal de poder oferir preus més assequibles en la propera edició. De la mateixa manera, estem preparant una publicació amb els continguts del Congrés, fet que esperem que millori aquest valor de 3’7 sobre 5 en documentació.

Respecte a l’execució del programa en si, els valors se situen per sobre del 4 tant pel que fa al tema, la dinàmica o el ponent de les experiències, la conferència inaugural, el debat i els periodistes de la sessió “Un cafè amb”. La dinàmica de networking ha estat també valorada amb gairebé un 5 (tot i la mala acústica de l’espai). La projecció de la pel·lícula Recipes for disaster va ser molt ben acollida, amb un 5’5.

Però la part més ben valorada del programa han estat, sens dubte, els tallers, superant en gairebé tots els aspectes (tema, dinàmica i ponents) el notable (5). Cal dir que en 18 de les valoracions no es detallava en quins tallers s’havia assistit, així que no tenim les dades “reals” de cada taller. Tot i així, podem dir que xarxes socials ha estat el tema més ben valorat i també qui ha obtingut la millor nota pel que fa a la dinàmica, mentre que la ponent millor valorada ha estat Maria Rosa Collell, del taller Com organitzar un acte.

Consulta el buidatge detallat de les valoracions.